Školy hľadajú možnosti čistenia vzduchu pre vyššiu bezpečnosť.

Školy hľadajú možnosti čistenia vzduchu pre vyššiu bezpečnosť

Technológia ActivePure je najbezpečnejšie a najrýchlejšie pôsobiace riešenie na čistenie vzduchu, ktoré minimalizuje rekontamináciu a krížovú kontamináciu v reálnom čase na povrchoch a vo vzduchu.

Kvôli otváraniu škôl sa mestá v celej krajine usilujú nájsť a nainštalovať systémy na čistenie vzduchu, o ktorých je dokázané, že zabíjajú vírusy a baktérie na povrchoch aj vo vzduchu.

Mnohé školy sa rozhodli nainštalovať technológiu ActivePure od spoločnosti Aerus, najsilnejšiu technológiu na čistenie povrchov a vzduchu, aká bola kedy objavená, pričom jej účinnosť je založená a overená nezávislými univerzitnými a laboratórnymi testami. 

Technológia ActivePure  redukuje viac ako 99 % mikroorganizmov v chránených priestoroch, a to na povrchoch aj vo vzduchu.

Vo vedeckých štúdiách spoločnosti Aerus uskutočnených laboratóriami schválenými Úradom pre kontrolu potravín a liečiv bolo preukázané, že Aerus Medical Guardian s technológiou ActivePure má 99,9999 % mieru usmrtenia vírusov RNA a DNA vrátane prasacej chrípky (H1N1), vtáčej chrípky (H5N8), bakteriofága hepatitídy A (HAV) a MS2 na povrchoch a vo vzduchu.

Štúdie zistili, že do 24 hodín od inštalácie technológie ActivePure:

–  V pediatrickej ordinácii bola redukcia baktérií na takmer 0

–  V šatni profesionálnych športovcov zníženie MRSA na takmer 0

–  V nemocničnej operačnej sále sa znížili hodnoty baktérií a plesní (húb) vo vzduchu o 99 % a povrchové MRSA o 95,7 %

– V štúdii zameranej na hotely bola redukcia plesní takmer na 0

– Technológia ActivePure nainštalovaná v predškolskom zariadení v Pensylvánii znížila chorobnosť z dôvodu chrípky o 80 % a v škole v Indiane o 80% 

Technológia ActivePure sa nachádza v čistiacich zariadeniach dostupných v prenosných aj inštalovaných (neviem to dobre naformulovať) jednotkách, ktoré sú predávané prostredníctvom celonárodnej siete niekoľkých stoviek frančíz, 5 000 generálnych dodávateľov/špecialistov na vzduchotechniku a tisícov distribútorov.

Technológia ActivePure poskytuje nepretržitú ochranu pre vnútorné priestory bez použitia chemikálií alebo ozónu.

„Vzdelávacie zariadenia v celej krajine si uvedomujú dôležitosť systémov na čistenie vzduchu, ktoré dokážu eliminovať vírusy a baktérie na povrchoch a aj vo vzduchu,“ uviedol Joe Urso, generálny riaditeľ spoločnosti Aerus. „Je však veľmi znepokojivé, že si väčšina ľudí neuvedomuje, že nie všetky systémy na čistenie vzduchu sú rovnaké. Najmä učebne potrebujú nepretržité čistenie vzduchu, aby sa minimalizovala krížová kontaminácia a opätovná kontaminácia povrchov a vzduchu, a to bezpečne a rýchlo, keď sú deti v miestnosti.“

Zariadenia s technológiou ActivePure nasávajú molekuly kyslíka a vody zo vzduchu do čistiacej jednotky. Vzduch prechádza cez jedinečnú patentovanú matricu a premieňa sa na silné oxidačné činidlá a hydroxyly, známe tiež ako molekuly ActivePure. Molekuly ActivePure sú vylúčené z jednotky späť do vzduchu, kde sa zmiešajú s nespracovaným vzduchom a vyplnia celý vzdušný priestor v miestnosti. Molekuly ActivePure sa pohybujú okamžite naprieč priestorom rýchlosťou 305 m/s. V každej miestnosti, kde je zariadenie umiestnené, milióny molekúl ActivePure rýchlo hľadajú a ničia baktérie a vírusy a rozkladajú ich na bezpečné vedľajšie produkty.

Dezinfekcia sa deje nepretržite 24 hodín denne, pretože vzduch v miestnosti je naplnený molekulami ActivePure. Dezinfikujú sa aj ťažko dostupné miesta ako praskliny a štrbiny. 

Kedykoľvek sa do miestnosti dostanú nové kontaminanty, sú okamžite neutralizované molekulami ActivePure.

Od roku 1924 poskytujú produkty spoločnosti Aerus zdravé prostredie v interiéri pre viac ako 50 miliónov firiem a rezidencií po celom svete vo viac ako 72 krajinách. V súčasnosti technológia ActivePure chráni tisíce študentov v USA. Medzi významné inštalácie technológie ActivePure patria:

 –   Agape Montessori Christian Academy, Vicksburg, Mississippi

 –  Courthouse Academy, Virginia Beach, Virgínia

 –  Hershorin Schiff Community Day School, Sarasota, Florida

–  The Lamplighter School, Dallas

–   Školská štvrť v údolí Missisquoi, Swanton, Vermont

–   Štátne školy v Plymouthe, Plymouth, Massachusetts a

–   Štátne školy Triton, Claremont, Dodge Center a West Concord, Minnesota

Mnohé centrá vzdelávania pre deti, detské jasle a detské terapeutické centrá tiež využívajú technológiu ActivePure, vrátane:

–   ABC Kiddie Kampus, Pittston, Pensylvánia

–   Bolton Hill Nursery, Baltimore, Maryland

–    The Learning Experience, Jacksonville, Florida

–   West Windsor Day School, West Windsor, New Jersey a

–   Integrative Pediatric Therapy, Dallas

Dopyt po technológii ActivePure je taký veľký, že rodičia školského obvodu Sarasota County Schools zorganizovali zbierku a do 11 dní vyzbierali takmer 71 000 dolárov na zabezpečenie ochrany všetkých svojich škôl.

O ACTIVEPURE:

ActivePure je svetový líder v systémoch nepretržitého čistenia vzduchu a povrchov pre zdravotníctvo, komerčné a verejné zariadenia a rezidenčné nehnuteľnosti. 

Technológia ActivePure, ktorá vychádza z prvotných návrhov NASA, rýchlo, proaktívne a nepretržite minimalizuje počet kontaminantov na všetkých vnútorných povrchoch a vo vzduchu. 

Systémy produkujú špeciálne hydroxyly a ióny, molekuly ActivePure, ktoré pri kontakte ničia kontaminanty a tým znižujú vystavenie sa chorobám, vrátane RNA a DNA vírusov. Nezávislé vedecké dáta opakovane ukazujú, že patentovaná technológia ActivePure je najvýkonnejším riešením na čistenie vzduchu a povrchov, aké kedy bolo objavené, pričom redukuje viac ako 99 % povrchových mikroorganizmov a kontaminantov vo vzduchu. 

Odznak ActivePure, zobrazený po celom svete, poskytuje každému istotu nepretržitej ochrany povrchov a ovzdušia v danom priestore po dobu 24 hodín.

V roku 2020 bol Aerus Medical Guardian zaregistrovaný a schválený ako zdravotnícka pomôcka II. triedy pre Úrad pre potraviny a liečivá (FDA). 

V roku 2017 Space Foundation uznala ActivePure ako jedinú technológiu na čistenie vzduchu a povrchov pôvodne vyvinutú pre NASA, ktorá sa efektívne prispôsobila a uviedla na trh s cieľom zlepšiť kvalitu života celého ľudstva a bola uvedená do Siene slávy vesmírnej technológie.

Technológia ActivePure je navrhnutá, skonštruovaná a vyrábaná v USA a je divíziou spoločnosti Aerus Holdings, LLC.

ZDROJ: https://finance-yahoo-com.cdn.ampproject.org/c/s/finance.yahoo.com/amphtml/news/school-districts-look-air-purification-190000456.html