Aerus Medical Guardian

Úrad FDA udeľuje zariadeniu Aerus Medical Guardian s technológiou ActivePure certifikát ochrannej zdravotníckej pomôcky triedy II.

Nepretržite aktívne čistiace zariadenie vzduchu využívajúce technológiu ActivePure inšpirovanú NASA

DALLAS, TX/ 30.jún 2020

Spoločnosť Aerus, ktorá sa zaviazala poskytovať špičkové technológie k vytvoreniu najzdravšieho vnútorného prostredia na svete, dnes oznámila, že na zariadenie Aerus Medical Guardian s technológiou ActivePure získala certifikát zdravotníckej pomôcky, Medical Device Class II od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), ako prvé čistiace zariadenie na starostlivosť o zdravie.

ActivePure je najúčinnejšia technológia čistenia vzduchu a povrchov, ktorá bola kedy objavená. Bezpečne funguje v obývaných priestoroch a v rovnakom čase zabraňuje aj opätovnému znečisteniu.

Zariadenie Aerus Medical Guardian s technológiou ActivePure od spoločnosti Aerus je samostatne stojaca prenosná jednotka určená na nepretržité, 24 hodinové používanie v prostredí  profesionálnej zdravotnej starostlivosti k znižovaniu množstva znečistenia vo vzduchu. Pomocou technológie ActivePure inšpirovanej NASA je prvým spomedzi ostatných zariadení, ktoré aktívne a nepretržite čistí vzduch bez použitia ozónu. Zariadenie Aerus Medical Guardian s technológiou ActivePure pracuje bezpečne 24 hodín denne a chráni miestnosti, v ktorých sa nachádza aj keď sú obsadené veľkým počtom ľudí.

Produkt schválený úradom FDA je určený na lekárske účely, používaný na zníženie množstva baktérií staphylococcus epidermidis a erwinia herbicola, vírusov MS2 a Phi-X174, spór plesní aspergillius niger a baktériových spór bacillus globigii vo vzduchu, v teplotne kontrolovanom, profesionálnom zdravotníckom zariadení pri teplote 21-22ͦC a relatívnej vlhkosti 40%-45%

Zatiaľ čo je trh presýtený rôznymi čističkami vzduchu založenými na zachytávaní a znížení znečisťujúcich látok pomocou filtrov HEPA, uhlíkovej filtrácie alebo ultrafialového svetla, Aerus Medical Guardian s technológiou ActivePure je jediné zariadenie schválené úradom FDA. Aktívna ochranná jednotka v reálnom čase rýchlo a výkonne eliminuje znečisťujúce látky a čistí vzduch. Tiež ho bezpečne dezinfikuje bez použitia chemikálií a potreby zachytenia častíc.

„V zariadeniach zdravotnej starostlivosti doteraz neexistoval jasný zlatý štandard v preventívnych opatreniach čistenia vzduchu – a Aerus Medical Guardian s technológiou ActivePure túto medzeru vypĺňa,“ uviedol Joe Urso, výkonný riaditeľ spoločnosti Aerus. „Veríme, že naša prelomová technológia bude zásadnou zmenou v nemocniciach. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia nikdy nemali aktívny systém čistenia vzduchu, ktorý pracuje tak rýchlo, aby znížil množstvo vzduchom prenášaných patogénov ako Aerus Medical Guardian s technológiou ActivePure. Naša výkonná technológia a cenovo dostupná ponuka zariadenia Aerus Medical Guardian dáva poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ich pacientom vyššiu úroveň ochrany, ktorú si zaslúžia.“

Účinnosť a testovanie zariadenia

Aerus Medical Guardian s technológiou ActivePure v nezávislom laboratórnom testovaní preukázal, že významne znižuje:

  * MS2 bakteriofág RNA vírusu

  * Phi-X147 bakteriofág DNA vírusu

  * Staphylococcus epidermidis – grampozitívnu baktériu

  * Erwinia herbicola – gramnegatívnu baktériu

  * Plesňovú forma Aspergillus niger

  * Bakteriálnu pleseň Bacillus globigii

Technológia Aerus Medical Guardian

Aerus Medical Guardian s technológiou ActivePure poskytuje nepretržité aktívne čistenie povrchu a vzduchu prostredníctvom svojho jedinečného patentovaného článku ActivePure. Vnútorný ventilátor nasáva vzduch z miestnosti, kde je jednotka umiestnená. Vzduch vojde do zariadenia, kde záporné ióny – vytvorené vzájomným trením – nabijú vstupujúce nečistoty tak, že opačne nabitý uhlíkom potiahnutý HEPA filter umožňuje ľahšie prepúšťať prechádzajúci vzduch. Vzduch vychádzajúci z filtra prechádza článkom ActivePure, v ktorom sa nachádzajú dve ultrafialové žiarovky a fotokatalyzátor na báze kovu. Tento katalyzátor, pri vystavení energii z UV žiaroviek vytvára hydroxylové radikály a superióny, ktoré vstupujú do okolitého vzduchu za účelom oxidácie, mineralizácie a premeny organických zlúčenín na anorganické formy. Uvoľnené častice, známe ako ActivePure Molekuly, vyplnia celý vzdušný priestor miestnosti, rýchlo vyhľadajú a zničia mikroskopické patogény vrátane RNA a DNA vírusov, baktérií, plesní a húb. Zatiaľ čo pasívna technológia, známa ako zachytávanie, vyžaduje prechod patogénov cez čistiace zariadenia.

Čistiace zariadenia s technológiou ActivePure sú v súčasnosti využívané aj medzinárodným zdravotným systémom krajín ako Brazília, Kanada, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko a Thajsko.

„Laboratórne výsledky technológie ActivePure vždy preukázali, že táto technológia ničí DNA a RNA vírusy šíriace sa vzduchom. Napriek tomu, do problému s COVID-19, historicky drvivá väčšina verejnosti hľadala čistiace zariadenia vzduchu na odstránenie znečisťujúcich látok a alergénov, „ povedal Urso. „Zatiaľ čo je zariadenie Aerus Medical Guardian s technológiou ActivePure určené zdravotníckym zariadeniam, rovnakú, cenovo dostupnú technológiu nájdete v šiestich našich zariadenia z viac ako 99 nami ponúkaných produktov.  Technológia ActivePure je svojím fungovaním odlišná od ostatných technológií založených na zachytávaní. Rozdiely sú v časovom rámci a účinnosti. Zatiaľ čo technológia založená na zachytávaní eventuálne funguje, zaberie to oveľa väčšie množstvo času a nebude to tak efektívne. Jednoducho povedané, najrýchlejšie a najvýkonnejšie čistiace zariadenia  sú zariadenia vyrobené s technológiou ActivePure. Rýchlosť robí rozdiel. Prečo riskovať?“

Pre viac informácií kliknite choďte na odkaz https://AerusMedical.com.

O TECHNOLÓGIÍ ACTIVEPURE:

ActivePure je svetový líder v oblasti systémov aktívneho nepretržitého čistenia vzduchu a povrchov v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, komerčných, verejných a obytných priestoroch. Technológia ActivePure, od začiatku vyvinutá podľa návrhov NASA rýchlo, proaktívne a nepretržite minimalizuje počet nečistôt na všetkých vnútorných povrchoch a vo vzduchu. Systémy produkujú špeciálne hydroxyly, ióny a ActivePure Molekuly, ktoré pri kontakte ničia znečisťujúce látky a znižujú tak riziko vystavenia chorobám, vrátane vírusov RNA a DNA.

Nezávislé vedecké údaje opakovane ukazujú, že patentovaná technológia ActivePure je najvýkonnejším riešením v zabezpečení čistého vzduchu a povrchov z doposiaľ objavených a redukuje viac ako 99% povrchových mikroorganizmov a nečistôt prenášaných vzduchom.

Symbol ActivePure, zobrazovaný po celom svete, poskytuje všetkým, ktorý vstupujú do priestoru pokoj a vedomie, že je tam nepretržitá 24 hodinová ochrana ovzdušia a povrchov.

V roku 2020 bol Aerus Medical Guardian registrovaný a schválený úradom FDA ako zdravotnícka pomôcka triedy II. V roku 2017 bola technológia ActivePure, pôvodne vyvinutá pre NASA, uznaná Vesmírnou nadáciou a uvedená do Siene slávy vesmírnych technológií ako jediná technológia čistenia vzduchu a povrchov, efektívne prispôsobená uvedeniu na trh a zlepšiť tak kvalitu života celého ľudstva. Technológia ActivePure je navrhnutá, skonštruovaná a vyrobená v USA a je divíziou spoločnosti Aerus Holdings, LLC.

Ďalšie informácie nájdete na https://www.ActivePure.com/.

O SPOLOČNOSTI AERUS:

Od roku 1924 sa spoločnosť Aerus Holdings LLC (predtým Electrolux USA) zaviazala poskytovať špičkové technológie a bezkonkurenčné služby pri vytváraní najzdravšieho vnútorného prostredia v Severnej Amerike a vo viac ako 70 krajinách sveta. Za ten čas pomohli výrobky Aerus chrániť viac ako 50 miliónov firiem a domácností a boli ocenené v *Smithsonovom inštitúte.

Do rodiny spoločnosti Aerus patria Beyond by Aerus, ActivTek, Aerus Enterprise Solutions a AirScrubber by Aerus.

Spoločnosť Aerus je exkluzívnym svetovým vlastníkom technológie ActivePure, najvýkonnejšej technológie v oblasti čistenia vzduchu a povrchov, ktorá bola kedy objavená a jediná vo svojej triede uznaná Vesmírnou nadáciou ako Certifikovaná vesmírna technológia a uvedená do Siene slávy vesmírnych technológií. Technológia ActivePure bola skonštruovaná spoločnosťou Aerus na základe pôvodnej technológie vyvinutej NASA.

Ďalšie informácie nájdete na https://www.BeyondByAerus.com/.˙

*Smithsonov inštitút je jedna z najvýznamnejších organizácií v USA, ktorá pôsobí v oblasti vzdelávania a umenia. Spravuje 19 múzeí, výskumné strediská, knižnice alebo rôzne archívy.